Tel. +48 606 746 977
+48 697 888 945

e-mail: biuro@kobrasc.com.pl

Księgi handlowe

Usługi rachunkowe dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych (pełna księgowość)

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
  • Budowa planu kont wraz z dostosowaniem do specyfiki przedsiębiorstwa
  • Aktualizacja planu kont i zasad rachunkowości oraz kontrola zgodności z ustawą o rachunkowości
  • Przygotowanie indywidualnej polityki rachunkowości
  • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
  • Ewidencja obrotu kasowego
  • Ewidencja obrotu magazynowego
  • Ewidencja środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji
  • Okresowa weryfikacja sald kont
  • Okresowa weryfikacja stanu aktywów i pasywów
Copyright by www.th.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
start